Taking too long? Close loading screen.
News

Eurovent 4/23 uppdatering nu tillgänglig på svenska och portugisiska

05 April 2022

1 min read
News

Eurovent 4/23 uppdatering nu tillgänglig på svenska och portugisiska

05 April 2022

1 min read

Eurovent har publicerat både den svenska och den portugisiska uppdaterade versionen av rekommendation 4/23 ”Val av filter klassade enligt EN ISO 16890 för allmänventilation”. Denna rekommendation är i linje med WHO:s globala riktlinjer för luftkvalitet 2021.

→ Please click here for the Portuguese version of this News story: Atualização Eurovent 4/23 já disponível em português e sueco

→ Please click here for the English version of this News story: Eurovent 4-23 update now available in Swedish and Portuguese

Rekommendationen innehåller omfattande riktlinjer för val av luftfilter för allmänventilation, där man fullt ut utnyttjar de möjligheterna i EN ISO 16890 när det gäller inomhusluftkvalitet. Dokumentet, som utarbetats gemensamt av deltagarna i Eurovents produktgrupp ”Air Filters” (PG-FIL), bygger på en djup teknisk förståelse av filtrering och de globala luftfiltertillverkarnas erfarenheter. Det riktar sig till all VVS-personal som arbetar med ventilationssystem, särskilt konstruktörer, förvaltare och tillverkare av utrustning som innehåller luftfilter.

Dokumentet kan laddas ner kostnadsfritt i dokumentbiblioteket.

Search
Click on the magnifying glass icon or press enter to start your search.

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!