Taking too long? Close loading screen.
News

Eurovent 4/23 oppdatering nå tilgjengelig på fransk, nederlandsk og norsk

10 June 2022

1 min read
News

Eurovent 4/23 oppdatering nå tilgjengelig på fransk, nederlandsk og norsk

10 June 2022

1 min read

Eurovent har publisert den franske, nederlandske og norske versjonen av anbefaling 4/23 «Valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890 for allmenn ventilasjon». Anbefalingen er oppdatert i tråd med WHOs retningslinjer for luftkvalitet i 2021.

→ Please click here for the French version of this News story: Mise à jour Eurovent 4-23 maintenant disponible en français, néerland

→ Please click here for the Dutch version of this News story: Eurovent 4-23 update nu beschikbaar in het Frans, Nederlands en Noor

→ Please click here for the English version of this News story: Eurovent 4/23 update now available in French, Dutch and Norwegian

Anbefalingen inneholder et omfattende sett med retningslinjer for valg av luftfiltre for allmenn ventilasjon, som gjør full bruk av filterstandarden EN ISO 16890 når det gjelder innendørs luftkvalitet. Veilederen, som er utviklet i fellesskap av deltakerne i Eurovent Product Group `Air Filters’ (PG-FIL), er basert på grunnleggende teknisk innsikt i luftfiltrering og erfaringer fra globale luftfilterprodusenter. Veiledningen retter seg mot alle fagfolk som arbeider med inneklima og ventilasjonssystemer, spesielt rådgivere, eiendomsforvaltere, entreprenører og leverandører av ventilasjonsutstyr som inneholder luftfiltre.

Dokumentet kan lastes ned gratis fra dokumentbiblioteket.

Search
Click on the magnifying glass icon or press enter to start your search.

Log in

Don't have a Eurovent Extranet account? Register here!